Opas

Oppaananne toimii Jan Peter Holm, kalastusoppaan
ammattitutkinnon (AT) suorittanut opas.

Kokemusta kalastuksesta, vesillä ja luonnossa kulkemisesta
on kertynyt jo kolmelta vuosikymmeneltä.

Asiakkaan turvallisuus on ykkös asia!

Koulutuksia on monenlaisia takana, vuokraveneenkuljettajan
tutkinto, kotimaan kuljettajan tutkinto ja monet muut kurssit ja koulutukset.

Viimeisimpänä kalastusoppaan ammattitutkinnon jatkokoulutuksena
erityisryhmien vesistöohjaajan koulutus (AMK), jonka painopisteenä
on liikuntarajoitteisten, erityistä apua tarvitsevien ja erityisryhmien
kuntouttava toiminta vesistön äärellä, usein kalastuksen merkeissä,
kesäisin ja talvisin.